4.Câu sau sử dụng biện pháp nghệ thuật nào ? ” Tháng tám, tháng chín hoa ngâu cứ nồng nàn những viên trứng cua tí tẹo, ẩn sau

4.Câu sau sử dụng biện pháp nghệ thuật nào ?
” Tháng tám, tháng chín hoa ngâu cứ nồng nàn những viên trứng cua tí tẹo, ẩn sau tấng là xanh rậm rạp ”
A.so sánh B. nhân hóa C. lặp từ D.Nhân hóa và so sánh
5.Điền từ trong ngoặc vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau:
(phúc,phúc đức,phúc lộc,phú quý)
a)…………..sinh lễ nghĩa b)…………..tại mẫu
c)…………………….đầy nhà d)Anh em thuận hòa là nhà có……………
6.Điền vào chỗ trống cho đúng thành ngữ, tục ngữ, ca dao nói về quan hệ gia đình, thầy trò, bè bạn:
a) Anh thuận….. hòa là nhà có……….
b)Công ……………nghĩa………..ơn………………..
Nghĩ sao cho bõ những ngày gian lao.
c)………..là nghĩa tương tri
Sao cho sau trước mọi bề mới nên.
7.Chọn các đại từ trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống cho đoạn hội thoại sau:
Quạt Điện nói chuyện với Bóng ĐÈN:
-……..Bóng Đèn ơi!…….hối hận lắm…….phải làm gì để xin lỗi Quạt Cọ đây?
-……..nghĩ thế nào thì làm như thế!
-….ơi,liệu………..có tha thứ cho……….không?
-Quạt Cọ không phải là người cố chấp…sẽ tha thứ cho…..
-…cảm ơn ạ….ạ!
(nó,cô,cậu ta,anh ấy,cậu ấy,tôi,cháu,chị ấy)Viết một bình luận

Câu hỏi mới