a)chất rắn có sẵn trong tự nhiên , kết thành tảng,hòn,rất rắn: dùng chân hất mạnh vào vật làm cho tổn thương hoặc bị văng

a)chất rắn có sẵn trong tự nhiên , kết thành tảng,hòn,rất rắn:
dùng chân hất mạnh vào vật làm cho tổn thương hoặc bị văng ra xa :
b) Một trong bốn hướng chính,phía mặt trời mọc, đối lập hướng tây :
chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái rắn
c)số liền sau số 8 trong dãy số tự nhiên :
quả vào giai đoạn phát triển nhất, thường có màu vàng hoặc màu đỏ, có hương thơm, vị ngon:

1 bình luận về “a)chất rắn có sẵn trong tự nhiên , kết thành tảng,hòn,rất rắn: dùng chân hất mạnh vào vật làm cho tổn thương hoặc bị văng”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới