a. Long lanh đáy nước in Trời Thành xây khói biếc,non phơi bóng vàng Đâu là câu có phép đảo ngữ b.Chắt trong vị ngọt mùi hươn

a. Long lanh đáy nước in Trời
Thành xây khói biếc,non phơi bóng vàng
Đâu là câu có phép đảo ngữ
b.Chắt trong vị ngọt mùi hương
Lặng Thầm thay những con đường ong bay
trải qua mưa nặng vơi đầy
Đâu là câu có phép đảo ngữ

2 bình luận về “a. Long lanh đáy nước in Trời Thành xây khói biếc,non phơi bóng vàng Đâu là câu có phép đảo ngữ b.Chắt trong vị ngọt mùi hươn”

 1. a, Câu có phép đảo ngữ là : long lanh = đáy nước in trời
  b,Câu có phép đảo ngữ là :
  +,Chắt chiu = vị ngọt mùi hương
  +,Lặng thầm = đường ong bay
  -Đảo ngữ : là một hình thức tu từ có đặc điểm: thay đổi vị trí thông thường của một từ, cụm từ trong câu nhưng không làm mất đi quan hệ cú pháp vốn có, nhằm mục đích nhấn mạnh, thể hiện cảm xúc của người viết hoặc tạo hình ảnh, đường nét, màu sắc.

  Trả lời
 2. a. Long lanh đáy nước in Trời
  Thành xây khói biếc,non phơi bóng vàng 
  +Câu có phép đảo ngữ:
  -Long lanh- đáy nước in trời
  b.Chắt trong vị ngọt mùi hương
  Lặng thầm thay những con đường ong bay
  trải qua mưa nặng vơi đầy 
  +Phép đảo ngữ: 
  -Chắt chiu- vị ngọt mùi hương
  -Lặng thầm- đường ong bay

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới