Xác định các bộ phận: trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi câu sau: A, Nhờ có bạn bè giúp đỡ, bạn Diệp đã có tiến bộ trong họ

Xác định các bộ phận: trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi câu sau:
A, Nhờ có bạn bè giúp đỡ, bạn Diệp đã có tiến bộ trong học tập.
B, Đêm áy, bên bếp lủa hồng, cả nhà ngồi luộc bánh chưng,trò chuyện đén sáng.
C, Một tối nào đó, cong đèn học khuya, ngước mắt qua cửa sổ, em sẽ thấy ngọn lửa đỏ cứ lao xuống xuống giũa vườn.Viết một bình luận

Câu hỏi mới