xác định chủ ngữ , vị ngữ Đã tan tác những bóng thù hắc ám Đẹp vô cùng đất nước của chúng ta ….

xác định chủ ngữ , vị ngữ
Đã tan tác những bóng thù hắc ám Đẹp vô cùng đất nước của chúng ta
……………………………………………………. ……………………………………………………..

2 bình luận về “xác định chủ ngữ , vị ngữ Đã tan tác những bóng thù hắc ám Đẹp vô cùng đất nước của chúng ta ….”

 1. Đã tan tác những bóng thù hắc ám.
  – CN: Những bóng thù hắc ám
  – VN: đã tan tác.
  Đẹp vô cùng đất nước của chúng ta.
  – CN: đất nước của chúng ta
  – VN: đẹp vô cùng.
  (Hai câu thơ được tác giả sử dụng nghệ thuật đảo ngữ, giúp cho việc diễn tả được nhấn mạnh hơn, gây ấn tượng mạnh hơn với người đọc, người nghe).
  $#friendly$

  Trả lời
 2. đã tan tác /những bóng thù hắc ám
  vn                         cn
  Đẹp vô cùng/ đất nước của chúng ta
  vn                                 cn

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới