Xác định chủ ngữ vị ngữ trong câu . a. Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất b. Hoa loa kèn mở rộng cánh , rung rinh d

Xác định chủ ngữ vị ngữ trong câu .
a. Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất
b. Hoa loa kèn mở rộng cánh , rung rinh dưới nước
c.buổi sáng , núi đồi , thung lũng ,làng bản chìm trong biển mây mù

2 bình luận về “Xác định chủ ngữ vị ngữ trong câu . a. Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất b. Hoa loa kèn mở rộng cánh , rung rinh d”

 1. a) Chủ ngữ: Màn đêm mờ ảo
      Vị ngữ: đang lắng dần rồi chìm vào đất
  b) Chủ ngữ: Hoa loa kèn
      Vị ngữ: mở rộng cánh, rung rinh dưới nước
  c) Chủ ngữ: núi đồi, thung lũng, làng bản
      Vị ngữ: chìm trong biển mây mù
      Trạng ngữ: Buổi sáng

  Trả lời
 2. $a)$ 
  $-$ Màn đêm mờ ảo là CN
  $-$ đang lắng dần rồi chìm vào đất là VN
  $b)$
  $-$ Hoa loa kèn là CN
  $-$ mở rộng cánh, rung rinh dưới nước là VN
  $c)$
  $-$ Buổi sáng là TN
  $-$ núi đồi, thung lũng, làng bản là CN
  $-$ chìm trong biển mây mù là VN
                                                      $#Study well<3$

  Trả lời

Viết một bình luận