Xác định CN , VN , TN ( nếu có) và cho biết đó là câu đơn hay câu ghép? 1. Bé thích làm kĩ sư giống bố và thích làm cô giáo

Xác định CN , VN , TN ( nếu có) và cho biết đó là câu đơn hay câu ghép?
1. Bé thích làm kĩ sư giống bố và thích làm cô giáo như mẹ.
2. Màn đêm mờ ảo đang dần lắng dần rồi chièm vào đất.
3. Hoa loa kèn mở rộng cánh, rung rinh dưới nước.
4. Buổi sáng, núi đồi, thung lũng, làng bản chìm trong biển mây mù.

2 bình luận về “Xác định CN , VN , TN ( nếu có) và cho biết đó là câu đơn hay câu ghép? 1. Bé thích làm kĩ sư giống bố và thích làm cô giáo”

 1. 1.
  Bé / thích làm kĩ sư giống bố và thích làm cô giáo như
  Cn vị ngữ
  mẹ/
  Vn
  => câu đơn
  2.
  Màn đêm mờ ảo / đang dần lắng dần rồi chiềm vào
  C hủ ngữ vị ngữ
  đất /
  Vn
  => câu đơn
  3.
  Hoa loa kèn / mở rộng cánh / , / rung rinh dưới nước /
  Chủ ngữ vị ngữ trạng ngữ
  => câu đơn
  4.
  Buổi sáng / , / núi đồi, thung lũng, làng bản/ chìm
  Trạng ngữ chủ ngữ
  trong biển mây mù
  Vị ngữ
  => câu đơn

  Trả lời

Viết một bình luận