Xác định cn, vn trong câu sau: 1. Một tiếng reo to nổi lên, rồi ầm ầm hơn hai chục thanh niên cả nam lân nữ , mỗ người vào m

Xác định cn, vn trong câu sau:
1. Một tiếng reo to nổi lên, rồi ầm ầm hơn hai chục thanh niên cả nam lân nữ , mỗ người vào một vác củi vẹt nhảy xuống dòng nước đang cuốn dữ.
2. Mùi thơm huyền diệu đó hòa với mùi của đất ruộng cày vỡ ra, mùi đậu đã già mà người nông phu hái về để phơi nắng, mùi mạ non lên sớm xanh màu hoa lí, mùi khoai sắn, mùi rau cần ở các ruộng xâm xấp nước đưa lên.

2 bình luận về “Xác định cn, vn trong câu sau: 1. Một tiếng reo to nổi lên, rồi ầm ầm hơn hai chục thanh niên cả nam lân nữ , mỗ người vào m”

 1. *Chủ ngữ in đậm, vị ngữ gạch chân
  1. Một tiếng reo to nổi lên, rồi ầm ầm hơn hai chục thanh niên cả nam lân nữ, mỗi người vào một vác củi vẹt nhảy xuống dòng nước đang cuốn dữ.
  2. Mùi thơm huyền diệu đó hòa với mùi của đất ruộng cày vỡ ra, mùi đậu đã già mà người nông phu hái về để phơi nắng, mùi mạ non lên sớm xanh màu hoa lí, mùi khoai sắn, mùi rau cần ở các ruộng xâm xấp nước đưa lên.
  (Nếu sai mong b thông cảm)

  Trả lời
 2. 1) Một tiếng reo to nổi lên, rồi ầm ầm hơn hai chục thanh niên cả nam lân nữ , mỗi người vào một vác củi vẹt nhảy xuống dòng nước đang cuốn dữ.
  + Chủ ngữ 1 : Một tiếng reo to
  + Vị ngữ 1 : nổi lên, rồi ầm ầm hơn hai chục thanh niên cả nam lân nữ
  + Chủ ngữ 2 : mỗi người
  + Vị ngữ 2 :  vào một vác củi vẹt nhảy xuống dòng nước đang cuốn dữ.
  —————————————————————–
  2) Mùi thơm huyền diệu đó hòa với mùi của đất ruộng cày vỡ ra, mùi đậu đã già mà người nông phu hái về để phơi nắng, mùi mạ non lên sớm xanh màu hoa lí, mùi khoai sắn, mùi rau cần ở các ruộng xâm xấp nước đưa lên.
  + Chủ ngữ 1 : Mùi thơm huyền diệu đó
  + Vị ngữ 1 : hòa với mùi của đất ruộng cày vỡ ra
  + Chủ ngữ 2 : mùi đậu
  + Vị ngữ 2 : đã già mà người nông phu hái về để phơi nắng
  + Chủ ngữ 3 : mùi mạ non
  + Vị ngữ 3 : lên sớm xanh màu hoa lí
  + Chủ ngữ 4 : mùi khoai sắn, mùi rau cần
  + Trạng ngữ : ở các ruộng xâm xấp nước
  + Vị ngữ 4 : đưa lên.

  Trả lời

Viết một bình luận