Xác định thành phần chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ (nếu có) trong các câu sau: Hễ con chó đi chậm, con khỉ cấu hai tai chó giật

Xác định thành phần chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ (nếu có) trong các câu sau:
Hễ con chó đi chậm, con khỉ cấu hai tai chó giật giật.
Con chó chạy sải thì khỉ gò lưng như người phi ngựa
Chó chạy thong thả, khỉ buông thõng hai tay, ngồi ngúc nga ngúc ngắc
Trời xanh thẳm, gió như cao và lộng hơn.
Buổi chiều, những áng mây trắng phía cuối trời lặng lẽ trôi như mấy cuộn bông trắng muốt trên mặt sông phẳng lặng.
Mùa xuân, hoa đào nở hồng rực cả góc vườn.Viết một bình luận