Xác định thành phần trong câu sau: Trên các trảng rộng và chung quanh những lùm cây bụi thấp, ta có thể nghe tiếng vù vù bất

Xác định thành phần trong câu sau:
Trên các trảng rộng và chung quanh những lùm cây bụi thấp, ta có thể nghe tiếng vù vù bất tận của hàng nghìn loại côn trùng có cách bay đi bay lại
Tuổi thơ của chúng ta thật là dữ dội, những hôm mấy bọn trẻ con lại dắt trâu ra đồng vui chơi và thi nhau thả diều. Chiều chiều ngồi gốc cây đa hóng mát, gió lặng lẽ vi vu thật là mát mẻ.

1 bình luận về “Xác định thành phần trong câu sau: Trên các trảng rộng và chung quanh những lùm cây bụi thấp, ta có thể nghe tiếng vù vù bất”

 1. +Danh từ: trảng, lùm cây, bụi, ta, tiếng, hàng nghìn. loại côn trùng, canhs, tuổi thơ, chúng ta, hôm, bọn trẻ con, gió
  +Động từ: nghe, bay đi, bay lại, dắt trâu, ra đồng, vui chơi, thi nhau, thả diều, ngồi, hóng mát,
  +Tính từ: trên, rộng, chung quanh, thấp, có thể, vù vù, bất tận, dữ dội, lặng lẽ, vi vu, mát mẻ.
  **Trên các trảng rộng và chung quanh những lùm cây bụi thấp, ta có thể nghe tiếng vù vù bất tận của hàng nghìn loại côn trùng có cánh bay đi bay lại
  -Trạng ngữ( chỉ nơi chốn): Trên các trang cộng và chung quanh những làm cây bụi thấp
  -Chủ ngữ: ta
  -Vị ngữ:có thể nghe tiếng vì vù bất tận của hàng nghìn loại côn trùng có cánh bay đi hay lại
  **Tuổi thơ của chúng ta thật là dữ dội, những hôm mấy bọn trẻ con lại dắt trâu ra đồng vui chơi và thi nhau thả diều.
  -Chủ ngữ 1: Tuổi thơ của chúng ta
  -Vị ngữ 1: thật là dữ dội
  -Trạng ngữ: những hôm
  -Chủ ngữ 2: mấy bọn trẻ con
  -Vị ngữ 2: dắt trâu ra đồng vui chơi và thi nhau thả diều
  **Chiều chiều ngồi gốc cây đa hóng mát, gió lặng lẽ vi vu thật là mát mẻ.
  – Trạng ngữ: chiều chiều ngồi gốc cây đa hóng mát
  – Chủ ngữ: gió
  – Vị ngữ: lặng lẽ vi vu thật là mát mẻ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới