Xác định TN, CN, VN “Mùa thu, sương bảng lảng tan và còn đọng long lanh trên lá cỏ mỗi sớm mai.”

Xác định TN, CN, VN
“Mùa thu, sương bảng lảng tan và còn đọng long lanh trên lá cỏ mỗi sớm mai.”Viết một bình luận

Câu hỏi mới