Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ của các câu sau: A, Rồi từ trong nhà, vẫn cái bóng cao, gầy, khập khiễng ấy lom khom như

Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ của các câu sau:
A, Rồi từ trong nhà, vẫn cái bóng cao, gầy, khập khiễng ấy lom khom như đang che chở vật gì, phóng thẳng ra đường.
B, Dọc theo bờ vịnh Hạ Long, trên Bến Đoan, Bến Tàu hay Cảng Mới, những đoàn thuyền đánh cá rẽ màn sương bạc nối đuôi nhau cập bến, những cánh buồm ướt át như cánh chim trong mưa

2 bình luận về “Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ của các câu sau: A, Rồi từ trong nhà, vẫn cái bóng cao, gầy, khập khiễng ấy lom khom như”

 1. A, Rồi từ trong nhà, TN vẫn cái bóng cao, gầy, khập khiễng ấyCN lom khom như đang che chở vật gì, phóng thẳng ra đường. VN
  B, Dọc theo bờ vịnh Hạ Long, trên Bến Đoan, Bến Tàu hay Cảng Mới, TNnhững đoàn thuyền đánh cá CNrẽ màn sương bạc nối đuôi nhau cập bến, những cánh buồm ướt át như cánh chim trong mưaVN
  Gửi akk!!

  Trả lời
 2. #tn
  a,
  * Rồi từ trong nhà, vẫn cái bóng cao, gầy, khập khiễng ấy lom khom như đang che chở vật gì, phóng thẳng ra đường.
  – TN : Rồi từ nhà.
  – CN : Cái bóng cao, gầy, khập khiễng ấy.
  – VN : Lom khom như đang che chở vật gì, phóng thẳng ra đường.
  b,
  * Dọc theo bờ vịnh Hạ Long, trên Bến Đoan, Bến Tàu hay Cảng Mới, những đoàn thuyền đánh cá rẽ màn sương bạc nối đuôi nhau cập bến, những cánh buồm ướt át như cánh chim trong mưa.
  – TN : Dọc theo bờ vịnh Hạ Long, trên Bến Đoan, Bến Tàu hay Cảng Mới.
  – CN : Những đoàn thuyền đánh cá.
  – VN : Rẽ màn sương bạc nối đuôi nhau cập bến, những cánh buồm ướt át như cánh chim trong mưa.

  Trả lời

Viết một bình luận