Xách định trạng ngữ Chủ Ngữ Vị Ngữ trong câu sau a, Tấm gương trong sán phẩn chiến những nét sinh hoạt thân quen của làng qu

Xách định trạng ngữ Chủ Ngữ Vị Ngữ trong câu sau
a, Tấm gương trong sán phẩn chiến những nét sinh hoạt thân quen của làng quê là cái ao làng
b, Trên các cảng rộng và chunh quanh những lùm cây bụi thấp,ta có thể nghe tiếng và vù bất tân của hàng nghìn loại côn trùng có cánh bay đu bay lại

2 bình luận về “Xách định trạng ngữ Chủ Ngữ Vị Ngữ trong câu sau a, Tấm gương trong sán phẩn chiến những nét sinh hoạt thân quen của làng qu”

 1. a, Tấm gương trong sán phẩn chiến những nét sinh hoạt thân quen của làng quê là cái ao làng
  chủ ngữ là:Tấm gương trong sán phẩn chiến những nét sinh hoạt thân quen của làng quê
  vị ngữ là:là cái ao làng
  b, Trên các cảng rộng và chunh quanh những lùm cây bụi thấp,ta có thể nghe tiếng và vù bất tân của hàng nghìn loại côn trùng có cánh bay đu bay lại
  chủ ngữ:Trên các cảng rộng và sung quanh những lùm cây bụi thấp
  vị ngữ:ta có thể nghe tiếng và vù bất tân của hàng nghìn loại côn trùng có cánh bay đu bay lại
  chúc bạn học tốt

  Trả lời
 2. Gui
  #T
  a) Tấm gương trong sáng ,phản chiếu những nét sinh hoạt thân quen của làng quê là cái ao làng.
            CN                          VN
  b) Trên các cảng rộng và chunh quanh những lùm cây bụi thấp,ta có thể nghe tiếng và vù bất tân của hàng nghìn loại côn trùng có cánh bay đu bay lại.
  -> Ta là CN
  -> Còn lại làVN

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới