B1:Gạch chân dưới cặp từ đồng âm ở từng câu và phân biệt nghĩa của mỗi từ đồng âm đó: a) Thấy bông hoa đẹp, nó vui mừng hoa c

B1:Gạch chân dưới cặp từ đồng âm ở từng câu và phân biệt nghĩa của mỗi từ đồng âm đó:
a) Thấy bông hoa đẹp, nó vui mừng hoa chân múa tay rối rít.
-………………………………………………………………………………………….
-………………………………………………………………………………………….
b) Cô ơi, cái giá sách này bao nhiêu tiền ạ?
-…………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………
c) Xe đang chở hàng tấn đường trên đường quốc lộ
-…………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………
d) Chỉ ăn được một quân tốt, có gì mà tốt.
-………………………………………………………………………………………….
-……………………………………………………………………………………………
e) Lồng hai cái lồng lại với nhau để đỡ cồng kềnh
-……………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………..
f) Chúng ta ngồi vào bàn và bàn công việc đi thôi các cậu ơi
-………………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………..
g) Cậu đi xem chiếu bóng mà mang cả chiếu để làm gì?
-………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………….

1 bình luận về “B1:Gạch chân dưới cặp từ đồng âm ở từng câu và phân biệt nghĩa của mỗi từ đồng âm đó: a) Thấy bông hoa đẹp, nó vui mừng hoa c”

 1. Gui
  #T
  Bài 1:
  a) Thấy bông hoa đẹp, nó vui mừng hoa chân múa tay rối rít.
  -> Cặp từ đồng âm: hoa – hoa
  -> Nghĩa : Hoa (1) : Là sự vật, có nhiều màu sắc khác nhau, mùi hương, làm quan cảnh thêm đẹp được gọi chung là Hoa
                       Hoa (2) : Long ngóng tay chân, mong muốn điều gì đó , là cảm xúc của con người
  b) Cô ơi, cái giá sách này giá bao nhiêu tiền ạ?
  -> Cặp từ đồng âm : giá – giá
  -> Nghĩa : Giá (1) : Là đồ, kệ đựng sách
                       Giá (2): Giá tiền, số tiền phải trả
  c)Xe đang chở hàng tấn đường trên đường quốc lộ
  -> Cặp từ đồng âm: Đường – đường
  -> Nghĩa : đường (1): Gia vị có vị ngọt, làm từ mía
                       Đường (2): Con đường để giao thông qua lại
  d)Chỉ ăn được một quân tốt, có gì mà tốt.
  -> Cặp từ đồng âm: tốt – tốt
  -> Tốt (1): Con tướng trong bộ cờ vua, đứng trước để bảo vệ cho các quân mã, xe, vua, hậu,tịnh
         Tốt (2): có phẩm chất, chất lượng cao hơn mức bình thường
  e) Lồng hai cái lồng lại với nhau để đỡ cồng kềnh
  -> Lồng (1): đồ thường đan thưa bằng tre nứa hoặc đóng bằng gỗ, dùng để nhốt chim, gà, v.v.
         Lồng (2): cho một vật vào bên trong một vật khác sao cho thật khớp để cùng làm thành một chỉnh thể
  f)Chúng ta ngồi vào bànbàn công việc đi thôi các cậu ơi
  -> Bàn (1): đồ thường làm bằng gỗ, có mặt phẳng và chân đỡ, dùng để bày đồ đạc hay để làm việc, làm nơi ăn uống,…  ( Danh từ )
        Bàn (2): trao đổi ý kiến về việc gì hoặc vấn đề gì ( Động từ )
  g) Cậu đi xem chiếu bóng mà mang cả chiếu để làm gì?
  -> Chiếu (1): bật, làm cho luồng sáng phát ra hướng đến một nơi nào đó ( Động từ)
         Chiếu (2): đồ dệt bằng cói,dùng trải ra để nằm, ngồi (Danh từ)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới