Bài 1: Đặt câu có cặp quan hệ biểu thị quan hệ nguyên nhân kết quả: A. Vì nên B. Do nên C. Tại nên D. Bởi nên Câu 2: Đặt

Bài 1: Đặt câu có cặp quan hệ biểu thị quan hệ nguyên nhân kết quả:
A. Vì nên
B. Do nên
C. Tại nên
D. Bởi nên
Câu 2: Đặt câu có cặp quan hệ biểu thị quan hệ giả thiết kết quả:
a) Nếu thì :
b) Hễ thì :
Câu 3: Đặt câu có cặp quan hệ biểu thị quan hệ tương phản:
a) Tuy nhưng:
b) Mặc dù nhưng.:
Câu 4: Đặt câu có cặp quan hệ biểu thị quan hệ tăng tiến:
a) Không những mà còn.: ….
b) Không chỉ mà còn..:
Câu 5: Điền thêm từ chỉ quan hệ vào chỗ trống
Đêm đã khuya.em vẫn chưa buồn ngủ.
a) Hôm nay, tổ Một trực nhật lớp..tổ Hai . tổ Ba dọn văn phòng.
b) Ba mẹ mắng ..em rất buồn.
c) Bạn Lan không đến đúng giờchúng em sẽ đi trước.
d) Em thích học môn toán.Mai thích học tiếng Việt.
Viết bài văn tả người:
Gợi ý:1. Mở bài: Giới thiệu người định tả.
2.Thân bài:a) Tả ngoại hình (đặc điểm nổi bật về tầm vóc, cách ăn mặc, khuôn mặt, mái tóc, cặp mắt, hàm răm, ..).b) Tả tính tình, hoạt động (lời nói, cử chỉ, thói quen, cách cư xử với người khác, …).
3. Kết bài; nêu cảm nghĩ về người được tả..
Đề bài: Em hãy tả một người thân (ông bà, cha, mẹ, anh, chị, . ) của em.Viết một bình luận

Câu hỏi mới