bài 1 : gạch chân dứi cái từ đồng âm trong những câu sau và giải nghĩa của chúng . a) chỉ ăn được 1 quân tốt có gì tốt chứ

bài 1 : gạch chân dứi cái từ đồng âm trong những câu sau và giải nghĩa của chúng .
a) chỉ ăn được 1 quân tốt có gì tốt chứ
b) lồng hai cái lồng lại với nhau để đỡ cồng kềnh
2.tìm câu trả lời cho những câu hỏi của bài hát đố sau
trăm thứ dầu,dầu gì không thắp ?
trăm thứ bắp , bắp gì không rang ?
trăm thứ than, than gì không quạt ?
trăm thứ bạc , bạc gì không mua ?

2 bình luận về “bài 1 : gạch chân dứi cái từ đồng âm trong những câu sau và giải nghĩa của chúng . a) chỉ ăn được 1 quân tốt có gì tốt chứ”

 1. Bài 1 : Gạch chân dưới các từ đồng âm trong những câu sau và giải nghĩa của chúng.
  a) Chỉ ăn được 1 quân tốt có gì tốt chứ.
  – Tốt 1 : chỉ quân cờ trong cờ vua.
  – Tốt 2 : chỉ sự tốt đẹp.
  b) Lồng hai cái lồng lại với nhau để cỡ cồng kềnh.
  – Lồng 1 : chỉ lồng ghép, lồng 2 cái vào 1 cho gọn ( hoạt động – động từ )
  – Lồng 2 : chỉ lồng chim, đựng một thứ gì đó. ( đồ vật – danh từ )
                         ————
  Bài 2 : Tìm câu trả lời cho những câu hỏi của bài hát đố sau .
  Trăm thứ dầu, dầu gì không thắp ?
  – Dầu gió, dầu ăn
  Trăm thứ bắp, bắp gì không rang ?
  – Bắp tay, bắp chân
  Trăm thứ than, than gì không quạt ?
  – Than vãn
  Trăm thứ bạc, bạc gì không mua ?
  – Bạc bẽo.
  *Chúc bạn học tốt !

  Trả lời
 2. Bài 1 :
  Chỉ ăn được một quân tốt chứ tốt đẹp gì 
  – Tốt 1 : Chỉ 1 quân cờ trong cờ vua 
  – Tốt 2 : chỉ từ tốt đẹp .
  Lồng hai cái lồng lại với nhau để đỡ cồng kềnh 
  – Lồng 1 : chỉ lồng ghép 
  – Lồng 2 : Chỉ lồng chim
  Bài 2 :
  Trăm thứ dầu , dầu gì không thắp 
  ⇒ Dầu gió 
  Trăm thứ bắp , bắp gì không rang 
  ⇒ Bắp tay , Bắp chân , Bắp đùi 
  Trăm thứ than , than gì không quạt 
  ⇒ Than vãn 
  Trăm thứ bạc , bạc gì không mua 
  ⇒ Bạc bẽo 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới