BÀI 1 : Sử dụng các cặp quan hệ từ để chuyển mỗi cặp câu sau đây thành một câu. a) Dế choắt bẩm sinh yếu đuối. Tối coi thường

BÀI 1 : Sử dụng các cặp quan hệ từ để chuyển mỗi cặp câu sau đây thành một câu.
a) Dế choắt bẩm sinh yếu đuối. Tối coi thường và hắn cũng sợi tôi là lắm.
b) Việc ông Thìn lầm bảo vệ môi trường. Việc ông Thìn làm giáo đục cho thế hệ trẻ về lòng nhân ái, tình yêu thiên nhiên
Bài 2 : Một sốc quan hệ từ trong các cầu sau dùng không chính xác. Tìm và sửa lại
a) Từ ngày bị bác Xiến Tóc cắt mất râu, vẻ mặt tôi có già đi một tẹo nên tôi chẳng mảy may thù oán bác Xiến Tóc.
b) Không những đất rừng phương Nam đãi chuyển mùa mưa mà vẫn ám ảnh cháy rừng
c) Tuy các bận nhỏ tuổi nhưng ngay cả người lớn cũng háo hức, say mê với chuyện Dế mèn phiếu lưu ký
d) Mặc dù làng tôi ở giữa hai trái núi nhưng người ta hay gọi là làng Sơn Trung hay Dạm Giữa.
Làm nhánh giúp mik với mik cảm ơnViết một bình luận

Câu hỏi mới