Bài 1 : Trong các từ gạch chân dưới đây, từ nào là từ đồng âm và từ nào là từ nhiều nghĩa : a, – Gía vàng trong nước tăng đột

Bài 1 : Trong các từ gạch chân dưới đây, từ nào là từ đồng âm và từ nào là từ nhiều nghĩa :
a, – Gía vàng trong nước tăng đột biến.
– Tấm lòng vàng .
– Chiếc lá vàng rơi xuống sân trường.
b, – Bác thợ đang cầm bay trát tường.
– Đàn cò đang bay trên trời.
– Đạn bay vèo vèo.
mong chuyên gia và các bạn giúp mìnhViết một bình luận