Bài \11. Cho từ để là từ đồng âm Hãy đặt 2 câu: – Một câu có từ để là động – Một câu có từ để là quan hệ

Bài \11. Cho từ để là từ đồng âm
Hãy đặt 2 câu:
– Một câu có từ để là động
– Một câu có từ để là quan hệ

2 bình luận về “Bài \11. Cho từ để là từ đồng âm Hãy đặt 2 câu: – Một câu có từ để là động – Một câu có từ để là quan hệ”

 1. $#khoanguyen045$
  11. Cho từ “để” là từ đồng âm
  Hãy đặt 2 câu:
  @ Một câu có từ “để” là động từ:
  + Em để chiếc bút trên bàn rồi đi ra ngoài.
  + Cô ấy để lại những món ăn này cho tôi.
  @ Một câu có từ “để” là quan hệ:
  + Tôi mua quyển sách này để nghiên cứu về y học.
  + Mẹ tôi làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho tôi.
  *** $\text{ Khái niệm:}$
  – Động từ là từ dùng để chỉ các hoạt động, trạng thái của con người và các sự vật, hiện tượng khác. 
  – Quan hệ từ là từ nối các từ ngữ hoặc các câu, nhằm thể hiện mối quan hệ giữa những từ ngữ hoặc những câu ấy với nhau. 

  Trả lời

Viết một bình luận