Bài 2. Với mỗi nghĩa sau, em hãy tìm 4 từ ghép có chứa tiếng bình theo nghĩa ghi ở từng cột trong bảng sau: Bình (1) Yên ổn,

Bài 2. Với mỗi nghĩa sau, em hãy tìm 4 từ ghép có chứa tiếng bình theo nghĩa ghi ở từng cột trong bảng sau:
Bình (1)
Yên ổn, không có chiến tranh, không có loạn.
Bình 2
Tỏ ý khen, chê nhằm đánh giá, nhận xét, bàn luận.
Bình 3
Ở mức thường, đều, không có gì đặc biệt đáng chú ý.

2 bình luận về “Bài 2. Với mỗi nghĩa sau, em hãy tìm 4 từ ghép có chứa tiếng bình theo nghĩa ghi ở từng cột trong bảng sau: Bình (1) Yên ổn,”

 1. $#khoanguyen045$
  2.
  (1) Yên ổn, không có chiến tranh, không có loạn.
  -> Hoà bình, yên bình, thanh bình, thái bình.
  (2) Tỏ ý khen, chê nhằm đánh giá, nhận xét, bàn luận.
  -> Bình luận, bình phẩm
  (3) Ở mức thường, đều, không có gì đặc biệt đáng chú ý.
  -> Trung bình, bình thường

  Trả lời

Viết một bình luận