bài 9 : điền thêm một số vào chỗ chấm để tạo thành câu ghép a) em về nhà và………………………………………….

bài 9 : điền thêm một số vào chỗ chấm để tạo thành câu ghép
a) em về nhà và………………………………………………………………………..
b) em về nhà rồi……………………………………………………………………….

2 bình luận về “bài 9 : điền thêm một số vào chỗ chấm để tạo thành câu ghép a) em về nhà và………………………………………….”

Viết một bình luận