Biển rất đẹp. Buổi sáng, nắng sớm tràn trên mặt biển. Mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch. Những cánh b

Biển rất đẹp. Buổi sáng, nắng sớm tràn trên mặt biển. Mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch. Những cánh buồm trắng trên biển được nắng sớm chiếu vào sáng rực lên, như đàn bướm trắng lượn giữa trời xanh.
Xác định ,DT,ĐT,TT,QHT,Đại từ

2 bình luận về “Biển rất đẹp. Buổi sáng, nắng sớm tràn trên mặt biển. Mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch. Những cánh b”

 1. Biển rất đẹp . Buổi sáng , nắng sớm tràn trên mặt biển . Mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch . Những cánh buồm trắng trên biển được nắng sớm chiếu vào sáng rực lên , như đàn bướm trắng bay lượn giữa trời .
  – Danh từ : Biển , buổi sáng , nắng , mặt biển , tấm thảm khổng lồ , ngọc thạch , cánh buồm , đàn bướm trắng và trời
  – Động từ : tràn , chiếu và bay lượn
  – Tính từ : đẹp , sáng trong và sáng rực 
  – Quan hệ từ : như
  – Đại từ : đàn 

  Trả lời
 2. $#khoanguyen045$
  Biển rất đẹp. Buổi sáng, nắng sớm tràn trên mặt biển. Mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch. Những cánh buồm trắng trên biển được nắng sớm chiếu vào sáng rực lên, như đàn bướm trắng lượn giữa trời xanh.
  ————-
  -> Danh từ: biển, nắng, mặt biển, tấm thảm, ngọc thạch, cánh buồm, đàn bướm, trời.
  -> Động từ: tràn, chiếu vào, lượn.
  -> Tính từ: đẹp, sớm, sáng, khổng lồ, trắng, xanh.
  -> Quan hệ từ: như
  -> Đại từ: đàn
  $\text{* Khái niệm:}$
  + Danh từ là từ chỉ người, sinh vật, sự vật, sự việc, khái niệm, hiện tượng, đơn vị.
  + Động từ là từ dùng để chỉ các hoạt động, trạng thái của con người và các sự vật, hiện tượng khác. 
  + Tính từ là những từ dùng để miêu tả các đặc điểm, tính chất của sự vật, hiện tượng, trạng thái, con người.
  + Quan hệ từ là từ nối các từ ngữ hoặc các câu, nhằm thể hiện mối quan hệ giữa những từ ngữ hoặc những câu ấy với nhau.
  + Đại từ là những từ dùng để trỏ người, sự vật, hoạt động, tính chất được nói đến trong một ngữ cảnh nhất định của lời nói hoặc dùng để hỏi.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới