CA DAO VỀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT Cày đồng đang buổi ban trưa Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày Ai ơi bưn

CA DAO VỀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT
Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hột, đắng cay muôn phần!
*
Ơn trời mưa nắng phải thì
Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu.
Công lênh chẳng quản bao lâu
Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng
Ai ơi! chớ bỏ ruộng hoang
Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu.
*
Người ta đi cấy lấy công
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề
Trông trời, trông đất, trông mây
Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm
Trông cho chân cứng đá mềm
Trời yên biển lặng mới yên tấm lòng
Tìm những hình ảnh nói lên nỗi vất vả, lo lắng của người nông dân trong lao động sản xuất.
Những câu nào thể hiện tinh thần lạc quan của người nông dân?
Tìm những câu ứng với mỗi nội dung dưới đây:
a. Khuyên nông dân chăm chỉ cấy cày
b. Thể hiện quyết tâm lao động, sản xuất
c. Nhắc người ta nhớ ơn người làm ra hạt gạo
giúp với ạ trả lời ngắn ngọn đủ ý ko dàiViết một bình luận

Câu hỏi mới