Các bạn giúp mình với Bài 1:Điền từ trái nghĩa a, căng/….. b, lành/…. Bài 2: Viết tiếp vế câu có chứa từ

Các bạn giúp mình với
Bài 1:Điền từ trái nghĩa
a, căng/….. b, lành/….
Bài 2: Viết tiếp vế câu có chứa từ trái nghĩa trong ngoặc đơn
a, Món quà tặng nhỏ bé nhưng ( từ trái nghĩa: bé nhỏ)
=>
b, Lúc gian khổ họ luôn ở bên nhau ( từ trái nghĩa : gian khổ)
=>
c, Lúc đầu, chúng tôi cứ tưởng ngọn núi ở gần ( từ trái nghĩa: gần)
=>

2 bình luận về “Các bạn giúp mình với Bài 1:Điền từ trái nghĩa a, căng/….. b, lành/…. Bài 2: Viết tiếp vế câu có chứa từ”

 1. $\text{Câu 1}$
  $a,$ Căng – Xẹp.
  $b,$ Lành – Rách.
  $\text{Câu 2}$
  $a,$ Món quà tặng nhỏ bé nhưng ( từ trái nghĩa: bé nhỏ)
  →Bé nhỏ – To lớn.
  $b,$ Lúc gian khổ họ luôn bên nhau ( từ trái nghĩa : gian khổ)
  →Gian khổ – Sung sướng.
  $c,$ Lúc đầu, chúng tôi cứ tưởng ngọn núi ở gần ( từ trái nghĩa: gần)
  →Gần – Xa.
  $Taekook$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới