các câu sau đã sử dụng từ đồng âm nào để chơi chơi chữ ? hãy gạch chân. a.chín người ngồi ăn nồi cơm chín. b. đừng vội bác ý

các câu sau đã sử dụng từ đồng âm nào để chơi chơi chữ ? hãy gạch chân.
a.chín người ngồi ăn nồi cơm chín.
b. đừng vội bác ý kiến của bác.
c. mẹ em đỗ xe lại mua cho em một nắm xôi đỗ.
d. bố tôi vừa mới tôi xong một xe vôi. giúp mình với :3Viết một bình luận

Câu hỏi mới