các từ in đậm trong mỗi dòng dưới đây có quan hệ với nhau như thế nào: a.Lộc non mới nhú trên cành/Lên non mới biết non cao b

các từ in đậm trong mỗi dòng dưới đây có quan hệ với nhau như thế nào:
a.Lộc non mới nhú trên cành/Lên non mới biết non cao
b.Mùa xuân như có phép lạ/Cô ấy đã ngoài 30 nhưng vẫn còn xuân lắmViết một bình luận

Câu hỏi mới