Cảm thụ văn học : ” Việt Nam đẹp khắp trăm miền Bốn mùa một sắc trời riêng đất này Xóm làng, đồn

Cảm thụ văn học :
” Việt Nam đẹp khắp trăm miền
Bốn mùa một sắc trời riêng đất này
Xóm làng, đồng ruộng, rừng cây
Non cao gió dựng, sông đầy nắng chang
Xum xuê xoài biếc, cam vàng
Dừa nghiêng, cau thẳng, hàng nắng soi
( Việt Nam – Lê Anh Xuân )Viết một bình luận

Câu hỏi mới