cần gấp! tả một nhân vật trong truyện ngắn gọn ai nhanh và hay sẽ cho ctlht!!!

cần gấp!
tả một nhân vật trong truyện ngắn gọn
ai nhanh và hay sẽ cho ctlht!!!
Viết một bình luận