Cặp quan hệ từ trong câu nào dưới đây biểu thị quan hệ tương phản? Vì chúng em chăm học nên cô giáo rất mực thương yêu. Nếu

Cặp quan hệ từ trong câu nào dưới đây biểu thị quan hệ tương phản?
Vì chúng em chăm học nên cô giáo rất mực thương yêu.
Nếu trời trở rét thì con nhớ mặc áo thật ấm.
Lan không chỉ học giỏi mà còn đánh đàn rất tài.
Tuy Hoàng không được khỏe nhưng bạn vẫn cố gắng đi học.Viết một bình luận

Câu hỏi mới