Câu 1: Trường hợp nào dưới đây không phải là một từ phức? A. Cánh đồng. B. Phất phơ. C. Long lanh. D. Chữ đẹp

Câu 1: Trường hợp nào dưới đây không phải là một từ phức?
A. Cánh đồng.
B. Phất phơ.
C. Long lanh.
D. Chữ đẹpViết một bình luận

Câu hỏi mới