Câu 13 Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau a) Vì trời mưa suốt mấy ngày qua nên con đường nhỏ bị ngập nước. b) Mặc dù

Câu 13 Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau
a) Vì trời mưa suốt mấy ngày qua nên con đường nhỏ bị ngập nước.
b) Mặc dù người ra kẻ vào ồn ào nhưng Đan – tê vẫn đọc được hết cuốn sách.
c) Nếu tôi không nói ra thì sẽ chẳng một ai biết được sự thật này.
d) Tuy Hằng bị đau chân nhưng bạn vẫn đi học.
e) Không chỉ gió rét mà trời còn mưa lâm thâm.
Viết một bình luận