Câu 15: Từ nào sau đây là từ láy? * 1 điểm A. cánh đồng B. trời xanh C. văng vẳng D. vắng lặng Câu 16: Từ nào sau đây là từ

Câu 15: Từ nào sau đây là từ láy?
*
1 điểm
A. cánh đồng
B. trời xanh
C. văng vẳng
D. vắng lặng
Câu 16: Từ nào sau đây là từ ghép:
*
1 điểm
A. long lanh
B. lấp lánh
C. chị Chi
D. thánh thót
Câu 17: Trong các từ ngữ sau: Chiếc dù, chân đê, xua xua tay những từ nào mang nghĩa chuyển?
*
1 điểm
A. Chỉ có từ chân mang nghĩa chuyển
B. Có hai từ dù và chân mang nghĩa chuyển
C. Cả ba từ dù, chân và tay đều mang nghĩa chuyển
D. Có hai từ chân và tay mang nghĩa chuyển
Câu 18: Trong câu Dòng suối róc rách trong suốt như pha lê, hát lên những bản nhạc dịu dàng., tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?
*
1 điểm
A. So sánh
B. Nhân hóa
C. So sánh và nhân hóa
D. Điệp từViết một bình luận

Câu hỏi mới