Câu 7. Các vế câu ghép sau nối với nhau bằng cách nào? a) Trường em không chỉ là trường tiên tiến xuất sắc mà trường còn được

Câu 7. Các vế câu ghép sau nối với nhau bằng cách nào?
a) Trường em không chỉ là trường tiên tiến xuất sắc mà trường còn được công nhận là trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
Các vế câu ghép sau nối với nhau bằng :………..
b) Trong vườn, cây bích đào bắt đầu nở hoa, chị hồng nhung cũng sửa soạn y phục để chào đón năm mới.
Các vế câu ghép sau nối với nhau bằng :……..
Câu 8. Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau:
Lớp lớp hoa giấy rải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn gió thoảng, chúng liền tản mát bay đi mất.
Câu 9. Hai câu: Dân tộc ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta. được liên kết với nhau bằng cách nào ?
A. Dùng từ ngữ nối B. Dùng từ ngữ thay thế và từ ngữ nối
C. Lặp lại từ ngữ D. Thay thế từ ngữ.
Câu 10: Điền vào chỗ chấm trong câu sau các cặp từ thích hợp để tạo câu ghép: Hoa giấy có vẻ đẹp .giản dị, .. rực rỡ.
Câu 11: Trong câu ghép Chú bướm dễ dàng thoát ra khỏi cái kén nhưng thân hình nó thì sưng phồng lên, đôi cánh thì nhăn nhúm có mấy vế câu? Các vế câu được nối với nhau bằng cách nào?
A. Một vế câu. Nối với nhau bằng cách
B. Hai vế câu. Nối với nhau bằng cách
C. Ba vế câu. Nối với nhau bằng cách
D. Bốn vế câu. Nối với nhau bằng cáchViết một bình luận