Câu 7: Dòng nào dưới đây có chứa từ đồng nghĩa? a. Ba em và tía bạn Hùng là đôi bạn đồng ngũ. b, Nhánh cây dài buộc ở đầu ghe

Câu 7: Dòng nào dưới đây có chứa từ đồng nghĩa?
a. Ba em và tía bạn Hùng là đôi bạn đồng ngũ.
b, Nhánh cây dài buộc ở đầu ghe, trên cây treo gì thì ghe bán thức ấy.
c, Chúng em thảo luận nhóm bàn để bàn về kế hoạch bảo vệ môi trường.
Câu 9: Đặt câu có từ “chạy” là từ đồng âm ( đặt 1 hoặc 2 câu để phân biệt nghĩa của chúng)

2 bình luận về “Câu 7: Dòng nào dưới đây có chứa từ đồng nghĩa? a. Ba em và tía bạn Hùng là đôi bạn đồng ngũ. b, Nhánh cây dài buộc ở đầu ghe”

 1. Câu 7
  -> Giải đáp: A
  – Từ “Ba” và từ “Tía” có nghĩa là: bố
  Câu 9
  – Sáng chủ nhật, mọi người hay chạy bộ ở công viên
  – Cửa hàng đó bán chạy quá !

  Trả lời
 2. #thv
  $\text{Câu 7}$
  →A
  ⇒Từ “tía” có nghĩa là bố trong miền nam.
  $\text{Câu 9}$
  + Nghĩa gốc : Em và đứa bạn cùng nhau chạy đua.
  + Nghĩa chuyển : Cô ấy phải chạy tiền để mua thuốc cho mẹ.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới