Câu: Công cha nghĩa mẹ ơn thầy Nghĩ sao cho thỏa những ngày gian lao có biện pháp ngheejj thuật gì

Câu: Công cha nghĩa mẹ ơn thầy
Nghĩ sao cho thỏa những ngày gian lao
có biện pháp ngheejj thuật gìViết một bình luận

Câu hỏi mới