Câu: “Lan đang học bài còn mẹ đang nấu cơm.” có mấy động từ

Câu: “Lan đang học bài còn mẹ đang nấu cơm.” có mấy động từ
Viết một bình luận