Câu nào dưới đây có từ viết sai chính tả? Biển xanh trải rộng tưởng như vô tận. Sáng nào bà cũng trải tóc cho Nga đi học. An

Câu nào dưới đây có từ viết sai chính tả?
Biển xanh trải rộng tưởng như vô tận. Sáng nào bà cũng trải tóc cho Nga đi học. Anh ấy đã phải trải qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp. Chuyến đi đem lại cho tôi những trải nghiệm thú vị.Viết một bình luận

Câu hỏi mới