châm chọc là từ láy hay từ ghép

châm chọc là từ láy hay từ ghép

2 bình luận về “châm chọc là từ láy hay từ ghép”

  1. $Có$ $những$ $từ$ $giống$ $từ$ $láy$ $nhưng$ $cả$ $hai$ $từ$ $đều$ $có$ $nghĩa$ $nên$ $chúng$ $là$ $từ$ $ghép$ $Vậy$ $châm$ $chọc$ $là$ $từ$ $láy$ $.$
    $Chúc$ $bn$ $hok$ $tốt$ $!$
    $($ $>$ $<$ $)$

    Trả lời

Viết một bình luận