chỉ ra và tác dụng của biện pháp điệp ngữ trong câu thơ sau : ” tre giữ làng , giư nước , giữ mái nhà tranh , giữ đồng lúa c

chỉ ra và tác dụng của biện pháp điệp ngữ trong câu thơ sau : ” tre giữ làng , giư nước , giữ mái nhà tranh , giữ đồng lúa chín ”Viết một bình luận

Câu hỏi mới