cho các tập hợp sau: chân tường, chân giường, chân đồi, chân núi, chân trời, chân người, chân gà, chân tóc, chân ghế, chân ch

cho các tập hợp sau: chân tường, chân giường, chân đồi, chân núi, chân trời, chân người, chân gà, chân tóc, chân ghế, chân chống xe máy, chân đèn, chân răng.
a.xếp những tập hợp từ đã cho thành từng nhóm có từ “chân” mang cùng 1 nghĩa.
b.xác định nghĩa của từ “chân” trong từng nhóm đã phân loại nói trên. rồi phân các nghĩa ấy thành 2 loại : nghĩa gốc, nghĩa chuyển.
nhanh nhé mik cầ gấp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 bình luận về “cho các tập hợp sau: chân tường, chân giường, chân đồi, chân núi, chân trời, chân người, chân gà, chân tóc, chân ghế, chân ch”

 1. a) Các từ chân có nghĩa dùng để chống :
  + Chân giường, chân gà, chân ghế, chân chống xe máy.
  Các từ chỉ phần dưới của sự vật :
  + Chân tường, chân đồi, chân núi, chân trời, chân tóc.
  b) 
  + Chân giường, chân gà, chân ghế, chân chống xe máy : Nghĩa gốc
  + Chân tường, chân đồi, chân núi, chân trời, chân tóc : Nghĩa chuyển

  Trả lời

Viết một bình luận