cho đoạn văn :Cà chua ra quả , xum xuê , chi chít , quả lớn quả bé vui mắt như đàn gà mẹ đong con . Qủa một , quả sinh đôi ,

cho đoạn văn :Cà chua ra quả , xum xuê , chi chít , quả lớn quả bé vui mắt như đàn gà mẹ đong con . Qủa một , quả sinh đôi , quả chùm 3 , chùm bốn . Qủa ở thân , quả leo nghịch ngợm lên ngọn làm òe cả những nhánh to nhất .
hãy tìm :
a danh từ
b động từ :
c tính từ :

2 bình luận về “cho đoạn văn :Cà chua ra quả , xum xuê , chi chít , quả lớn quả bé vui mắt như đàn gà mẹ đong con . Qủa một , quả sinh đôi ,”

 1. Danh từ : Cà chua , quả , đàn gà mẹ , thân , ngọn , cành
  Động từ : Ra quả , leo , làm ỏe 
  Tính từ : xum xuê , chi chít , lớn , bé , vui mắt , đông con , nghịch ngợm , to 
  ————————————————————————————
  Danh từ là từ chỉ người, sinh vật, sự vật, sự việc, khái niệm, hiện tượng, đơn vị.
  Động từ dùng để biểu thị hoạt động hoặc trạng thái.
  Tính từ là những từ dùng để miêu tả trạng thái, màu sắc, hình dáng của con người, sự vật hay hiện tượng thiên nhiên.

  Trả lời
 2. *** Đoạn văn : “ Cà chua ra quả xum xuê, chi chít, quả lớn, quả bé vui mắt như đàn gà mẹ đông con. Quả một , quả sinh đôi, quả chùm ba, chùm bốn. Quả ở thân, quả leo nghịch ngợm lên ngọn làm ỏe cả những cành to nhất ” 
  a, Danh từ : Cà chua , quả , đàn gà mẹ , thân , ngọn , cành 
  b, Động từ : Ra quả , leo , làm ỏe 
  c, Tính từ : xum xuê , chi chít , lớn , bé , vui mắt , đông con , nghịch ngợm , to 

  Trả lời

Viết một bình luận