cho mình hỏi bài văn có mấy phần ω Ф

cho mình hỏi bài văn có mấy phần ω Ф

2 bình luận về “cho mình hỏi bài văn có mấy phần ω Ф”

  1. Một bài văn gồm có 3 phần :
    – Mở bài : Giới thiệu về sự vật , sự việc ( tùy theo yêu cầu đề bài ) . Có thể nêu ấn tượng tùy theo yêu cầu đề bài
    – Thân bài : Ta cần phân tích sâu về vấn đề mà đề bài nêu ra 
    – Kết bài : Khái quát , khẳng định lại nội dung

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới