Chọn các tiếng bắt đầu bằng “ch” hoặc “tr” lần lượt điền vào chỗ trống trong câu sau: Buổi , bác An sang , mẹ pha ấm mời bác

Chọn các tiếng bắt đầu bằng “ch” hoặc “tr” lần lượt điền vào chỗ trống trong câu sau: Buổi , bác An sang , mẹ pha ấm mời bác. trưa – chơi – chà triều – chơi – chè chưa – chơi – chè chiều – chơi – trà

2 bình luận về “Chọn các tiếng bắt đầu bằng “ch” hoặc “tr” lần lượt điền vào chỗ trống trong câu sau: Buổi , bác An sang , mẹ pha ấm mời bác”

 1. $#khoanguyen045$
  Chọn các tiếng bắt đầu bằng “ch” hoặc “tr” lần lượt điền vào chỗ trống trong câu sau:
  Buổi ….. , bác An sang …… , mẹ pha ấm …… mời bác.
  1. trưa – chơi – chà
  2. triều – chơi – chè
  3. chưa – chơi – chè
  4. chiều – chơi – trà
  -> $\text{ Chọn: 4}$
  => Buổi chiều, bác An sang chơi, mẹ pha ấm trà mời bác.
  ______________________________________________________________________
  *** $\text{ Giải thích:}$
  + Do câu 1 có từ “chà” viết sai chính tả -> Loại.
  + Câu 2 có từ “triều” viết sai chính tả -> Loại.
  + Câu 3 có từ “chưa” viết sai chính tả -> Loại.
  => Ta chọn 4.

  Trả lời
 2. – Buổi chiều, bác An sang chơi, mẹ pha ấm trà mời bác. 
  Dòng đúng là:
  1. trưa- chơi-chà
  2. triều-chơi-chè
  3. chưa-chơi-chè
  4. chiều-chơi-trà
  => Chọn: chiều-chơi-trà

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới