Chọn câu đúng Quê hương em có rất nhiều cảnh đẹp như Đình làng Đỗ Xá hay Quê hương em có rất nhiều cảnh đẹp như đình làng Đỗ

Chọn câu đúng
Quê hương em có rất nhiều cảnh đẹp như Đình làng Đỗ Xá hay Quê hương em có rất nhiều cảnh đẹp như đình làng Đỗ XáViết một bình luận

Câu hỏi mới