chủ nhật quân lên bà, tôi và em hàu thích nghe bà kể chuyện của bà hồi bé. hồi bé bà nghịch như con trai bà lội nước và trèo

chủ nhật quân lên bà, tôi và em hàu thích nghe bà kể chuyện của bà hồi bé. hồi bé bà nghịch như con trai bà lội nước và trèo cây phượng hái hoa lúc bà 6 tuổi bà trắng và mũ mĩm nhưng mặt mũi thường lem nhuốc như chú hề.
tìm DT ĐT TT QHT Trong đoạn văn trênViết một bình luận

Câu hỏi mới