cô mặc yếm thắm,một bộ áo mớ ba màu hoàng yến,chiếc quần màu nhiễu điều,thắt lưng màu hoa hiên xác định chủ ngữ vị ngữ

cô mặc yếm thắm,một bộ áo mớ ba màu hoàng yến,chiếc quần màu nhiễu điều,thắt lưng màu hoa hiên
xác định chủ ngữ vị ngữ

2 bình luận về “cô mặc yếm thắm,một bộ áo mớ ba màu hoàng yến,chiếc quần màu nhiễu điều,thắt lưng màu hoa hiên xác định chủ ngữ vị ngữ”

 1.   Cô mặc yếm thắm, một bộ áo mớ ba màu hoàng yến, chiếc quần màu nhiễu điều, thắt lưng màu hoa hiên.
  → CN : Cô
  → VN : mặc yếm thắm, một bộ áo mớ ba màu hoàng yến, chiếc quần màu nhiễu điều, thắt lưng màu hoa hiên.
      

  Trả lời
 2. Cô mặc yếm thắm , một bộ áo mớ ba màu hoàng yến , chiếc quần màu nhiều điễu , thắt lưng màu hoa biên
  + Chủ ngữ : cô
  + Vị ngữ : mặc yếm thắm , một bộ áo mớ ba màu hoàng yến , chiếc quần màu điều nhiễu , thắt lưng màu hoa biên

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới