“Còn buổi trưa mùa hè, nắng như đổ lửa, nhưng chính cái buổi trưa này làm tôi yêu nhất”. Câu văn trên là câu đơn hay câu ghép

“Còn buổi trưa mùa hè, nắng như đổ lửa, nhưng chính cái buổi trưa này làm tôi yêu nhất”. Câu văn trên là câu đơn hay câu ghépViết một bình luận

Câu hỏi mới