d) Cây cối -Hình dáng, màu sắc -Giống cái gì? giống ai? -Đang làm gì? -Cảm thấy thê nào? e)Chim chóc -Hình dáng, màu sắc -Giố

d) Cây cối
-Hình dáng, màu sắc
-Giống cái gì? giống ai?
-Đang làm gì?
-Cảm thấy thê nào?
e)Chim chóc
-Hình dáng, màu sắc
-Giống cái gì? giống ai?
-Đang làm gì?
-Cảm thấy thê nào?
g) Hoa phượng
-Hình dáng, màu sắc
-Giống cái gì? giống ai?
-Đang làm gì?
-Cảm thấy thê nào?
h) Ong, bướm
-Hình dáng, màu sắc
-Giống cái gì? giống ai?
-Đang làm gì?
-Cảm thấy thê nào?
i) Con người
-Hình dáng, màu sắc
-Giống cái gì? giống ai?
-Đang làm gì?
-Cảm thấy thê nào?

1 bình luận về “d) Cây cối -Hình dáng, màu sắc -Giống cái gì? giống ai? -Đang làm gì? -Cảm thấy thê nào? e)Chim chóc -Hình dáng, màu sắc -Giố”

 1.        @ L I N H
  d) Cây cối :
  –  Hình dáng, màu sắc
  1. Hình dáng : Cây Cối cao lớn.
  2.  Màu sắc : Thân có màu nâu, tán câu có màu xanh
   –  Giống cái gì? giống ai?
  1.  Giống cái gì : Cây cối giống như 1 chiếc ô xanh khổng lồ.
  -Đang làm gì?
  1.  Đang làm gì : cây cối đang đung đưa theo ngọn gió
  -Cảm thấy thê nào?
  1.  Cảm thấy thế nào : Rất trong lành và mát mẻ
  e)Chim chóc
  -Hình dáng, màu sắc
  1.  Hình dáng : chim sẻ nhỏ xíu
  2.  Màu sác : có màu nâu
   -Giống cái gì? giống ai?
  1. Giống cái gì : Giống những hạt dẻ nhỏ
   -Đang làm gì?
  1.  Đang làm gì : Đậu trên cành cây
  -Cảm thấy thê nào?
  1.  Cảm thấy thê nào : rất vui
  1. g) Hoa phượng
  -Hình dáng, màu sắc
  1.  Hình dáng : bống hoa
  2.  Màu sắc : rực rỡ như : xanh , đỏ , tím , vàng ,…
   -Giống cái gì? giống ai?
  1.  Giống cái gì : hoa kèn nhìn giống cái kèn
   -Đang làm gì?
  1.  Đang làm gì : đang đung đưa theo gió
  -Cảm thấy thê nào?
  1.  Cảm thấy thế nào : cảm thấy rất vui
  1. h) Ong, bướm
  -Hình dáng, màu sắc
  1.  Hình dáng : côn trùng
  2.  Màu sắc: đa dạng
  -Giống cái gì? giống ai?
  1.  Giống cái gì : giống những chú sâu bướm
  -Đang làm gì?
  1.  Đang làm gì : đang bò
  -Cảm thấy thê nào?
  1.  Cảm thấy thê nào: vui vẻ
  1. i) Con người
  -Hình dáng, màu sắc
  1.  Hình dáng : cao lớn
  2.  Màu sắc : đủ loại
  -Giống cái gì? giống ai?
  1.  Nhìn giống cái gì : giống con người
   -Đang làm gì?
  1.  Đang làm gì : đang vẫy chào
  -Cảm thấy thê nào?
  1.  Cảm thất thê nào : rất vui
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới