Dạ cho em hỏi là 2 từ nhưng và là có phải là quan hệ từ 0 ạ? Cho em lời giải thích luôn với ạ.

Dạ cho em hỏi là 2 từ nhưng và là có phải là quan hệ từ 0 ạ? Cho em lời giải thích luôn với ạ.Viết một bình luận

Câu hỏi mới