Đại từ được gạch chân trong đoạn văn dưới đây thay thế cho nội dung nào? Tơ nhện óng ánh giăng mắc giữa các tán cây như những

Đại từ được gạch chân trong đoạn văn dưới đây thay thế cho nội dung nào?
Tơ nhện óng ánh giăng mắc giữa các tán cây như những sợi chỉ bạc còn những cành linh sam và các chùm tua tủa của nó dường như đang thầm thì thân thiện.
(Theo Môn-tơ-gô-mơ-ri)
A. Những cành linh sam C. Những sợi chỉ bạc
B. Tơ nhện D. Các tán cây

2 bình luận về “Đại từ được gạch chân trong đoạn văn dưới đây thay thế cho nội dung nào? Tơ nhện óng ánh giăng mắc giữa các tán cây như những”

 1. Đại từ được gạch chân trong đoạn văn dưới đây thay thế cho nội dung nào?
  Tơ nhện óng ánh giăng mắc giữa các tán cây như những sợi chỉ bạc còn những cành linh sam và các chùm tua tủa của nó dường như đang thầm thì thân thiện. (Theo Môn-tơ-gô-mơ-ri)
  A. Những cành linh sam                                             B. Tơ nhện
  C. Những sợi chỉ bạc                                                  D. Các tán cây
  đáp án:A. Những cành linh sam     

  Trả lời

Viết một bình luận